Wyniki rozeznania rynku 03/029/2017, woj. pomorskie

W dniach 23.02.2017r. - 06.03.2017r. przeprowadzono wybór wykonawców w trybie rozeznania rynku. Rozeznanie dotyczyło realizacji usług w zakresie osobistego przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego i poradnictwa psychospołecznego w ramach projektu „Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa pomorskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Do dnia 6 marca 2017 roku do godziny 16:00 zostało złożone 6 ofert na realizację zamówienia.

Największą ilość punktów uzyskały następujące oferty: oferta Pani Agnieszki Sobczak oraz oferta Alter Ego Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak, z którymi zostaną podpisane umowy na realizację zamówienia.

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl