Wyniki rozeznania rynku nr 01/012/2017 - woj. lubuskie

Wyniki rozeznania rynku nr 01/012/2017 - woj. lubuskie

W dniu 31 stycznia 2017 r. Kontraktor Sp. z o.o. zakończył proces wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 01/012/17.

W odpowiedzi na rozeznanie rynku oferty złożyło 5 oferentów, z których 3 spełniło warunki udziału w postępowaniu.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez p. Marzenę Glinkę, z którą zostanie zawarta umowa dot. realizacji usług w ramach postępowania.

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl