Wyniki rozeznania rynku nr 01/021/2017- woj. lubuskie

W dniu 2 października 2017 r. Kontraktor Sp. z o.o. zakończył proces wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 01/021/2017.

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 01/021/2017 oferty złożyło 4 oferentów, z których 3 spełniło warunki udziału w postępowaniu.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez PROJEKT Szkolenia i Doradztwo Hanna Trzcińska, z którą zostanie nawiązana współpraca.

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl