Wyniki rozeznania rynku nr 01/029/2017 - woj. pomorskie

W dniu 21 lutego 2017 r. Kontraktor Sp. z o.o. zakończył proces wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 01/029/2017.

W odpowiedzi na rozeznanie rynku oferty złożyło 5 oferentów, z których 2 spełniło warunki udziału w postępowaniu.

Najkorzystniejsze oferty zostały złożone przez firmę OdNowa Natalia Thiemann i panią Annę Puzyniak, jednak zaproponowane przez nie ceny brutto przekraczały kwotę jaką Kontraktor Sp. z o.o. przeznaczył na realizację zamówienia.

W związku z niepowodzeniem negocjacji cenowych, umowy z oferentami nie zostaną zawarte i rozeznanie rynku będzie przeprowadzone powtórnie.

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl