Wyniki rozeznania rynku nr 08/012/2017 - woj. lubuskie

W dniu 22 lutego 2017 r. Kontraktor Sp. z o.o. zakończył proces wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 08/012/17.

W odpowiedzi na rozeznanie rynku oferty złożyło 3 oferentów. Wszyscy Oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę KBC KUBICKI, z którą zostanie nawiązana współpraca w ramach postępowania.

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl