Wyniki rozeznania rynku nr 14/032/2017, woj. wielkopolskie

W dniu  7 marca 2017 r. Kontraktor Sp. z o.o. zakończył proces wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 14/032/2017.

W odpowiedzi na rozeznanie rynku oferty złożyło trzech oferentów.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Magdalenę Śmilgin-Malinowską Geneza Centrum Rozwoju Poznań, która spełniła wszystkie wymagania określone przez zamawiającego i zdobyła maksymalną liczbę punktów – 100,00.

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl