Wyniki rozeznania rynku nr 15/032/2017 - woj. wielkopolskie

W dniu 13 marca 2017 r. Kontraktor Sp. z o.o. zakończył proces wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 15/032/17.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę PHU BIUREX Józef Bernasiewicz, z którą zostanie nawiązana współpraca w ramach postępowania.

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl