Wyniki rozeznania rynku nr 17/032/2017 - woj. wielkopolskie

W związku z zakończeniem postępowania rozeznania rynku nr 17/032/2017 dotyczącego wyboru pośrednika pracy do projektu „Kwalifikacje w zawodach deficytowych szansą na nowy start dla nieaktywnych zawodowo wielkopolskich osób niepełnosprawnych z grupy wiekowej 30+” (nr projektu RPWP.06.02.00-30-0032/15)” informujemy, że w odpowiedzi wpłynęły trzy oferty:

  • Joanna Rochowiak
  • Magdalena Śmilgin-Malinowska Geneza Centrum Rozwoju Poznań
  • PROJEKT Szkolenia i Doradztwo Hanna Trzcińska

Wszyscy oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskali maksymalną liczbę punktów.

Tym samym ze wszystkimi oferentami zostaną podpisane umowy.

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl