Wyniki Rozeznania rynku numer 03/03FD/18

l

Wyniki Rozeznania rynku numer 03/03FD/18


Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego w okresie 16.09.2019 r.- 23.09.2019 r. Rozeznania rynku numer 03/03FD/18 na realizację szkolenia zawodowego: ,,Pracownik administracyjno-biurowy z egzaminem ECDL Base” dla Uczestników/czek projektu „Nowa droga do zatrudnienia 60 osób biernych zawodowo – aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych w wieku 30+ z województwa śląskiego”, realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. wyłoniony został Wykonawca:


ERNABO Adrian Flak, ul. Myszkowska 87 Mysłów, 42-350 Koziegłowy

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl