Wyniki Rozeznania rynku numer 05/03FD/18

l

Wyniki Rozeznania rynku numer 05/03FD/18


Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego w okresie 25.10.2019 r.-31.10.2019 r. Rozeznania rynku numer 05/03FD/18 na realizację szkolenia zawodowego: ,,Obsługa komputera w pracy zawodowej z egzaminami ECDL B1 i ECDL B2” dla Uczestników/czek projektu „Nowa droga do zatrudnienia 60 osób biernych zawodowo – aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych w wieku 30+ z województwa śląskiego”, realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. wyłoniony został Wykonawca:
Centrum Rozwoju i Edukacji Karina Indryka, ul. Kotlarza 10b, 40-139 Katowice

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl