Wyniki Rozeznania rynku numer 06/9656/2018 woj. mazowieckie

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego w okresie 10 - 17.09.2018 r. Rozeznania rynku numer 06/9656/2018 na przeprowadzenie usługi opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji w części dotyczącej sytuacji społecznej oraz przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla Uczestników Projektu „Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej 50 mieszkańców woj. mazowieckiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność” wyłoniony został Wykonawca:

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl