Wyniki rozeznania rynku - poradnictwo z zakresu opieki nad osobą zależną, woj. małopolskie

2017-01-03

W dniu 23 grudnia 2016 r. zakończono procedurę wyboru wykonawców w ramach rozeznania rynku dotyczącego poradnictwa z zakresu opieki nad osobą zależną w ramach projektu "Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego".

W terminie składania ofert złożono 2 ważne oferty.

W oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez p. Agnieszkę Marchewkę.

Szczegółowe informacje nt. wyników oceny znajdują się w załączonym poniżej protokole:

Protokół z wyboru ofert - poradnictwo

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl