Wyniki rozeznania rynku - usługi szkoleniowe, woj. lubuskie

2016-11-30

W dniu 30.11.2016 r. przeprowadzono wybór wykonawców na realizację usług szkoleniowych w zakresie szkoleń zawodowych Rozwój kompetencji cyfrowych dla uczestników projektu „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla biernych zawodowo niepełnosprawnych mieszkańców woj. lubuskiego z grupy NEET w wieku 15-29 l.”

Wysłano zaproszenie do składania ofert do 4 potencjalnych wykonawców. Do dnia 29 listopada 2016 roku została złożona 1 oferta na realizację zamówienia. Ocenie podlegała 1 oferta. Kryterium wyboru oferty - 60% cena, 40% doświadczenie Oferenta, zgodnie z treścią rozeznania rynku.

Zgodnie z założeniem rozeznania rynku do wykonania usługi wybrano firmę, z którą w przeciągu 30 dni, czyli w okresie związania ofertą, zostanie podpisana umowa na wykonanie usług - PROFESJA Dominika Flaczyk, Poznań, ul. Sieradzka 4C

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl