Wyniki wyboru Wykonawcy - rozeznanie rynku 01/009/2017, woj. lubelskie

W dniach 24.02.2017 – 06.03.2017 przeprowadzono wybór Wykonawców w trybie rozeznania rynku. Rozeznanie nr 01/009/2017 dotyczyło realizacji usług w zakresie osobistego przeprowadzenia pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Lubelski kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych II”.

Do wykonania usługi wybrano jednego Oferenta – Panią Katarzynę Ludzińską, z którą zostanie podpisana umowa cywilnoprawna na wykonanie usługi. Oferent złożył ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, a przy tym spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl