Wyniki zapytania ofertowego nr 01/031/2017

W dniu 13 lutego 2017 r. Kontraktor Sp. z o.o. zakończył proces wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/031/2017.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pięciu oferentów złożyło oferty, z których dwie spełniły warunki udziału w postępowaniu.

W ramach wszystkich czterech zadań, których dotyczyło zapytanie ofertowe, najkorzystniejsza oferta została złożona przez PROJEKT Szkolenia i Doradztwo Hanna Trzcińska, która spełniła wszystkie wymagania określone przez zamawiającego i w poszczególnych zadaniach zdobyła maksymalną liczbę punktów – 100,00.

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl