Zaproszenie do składania ofert - doradztwo zawodowe

2016-05-24

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku dotyczące realizacji usług doradztwa zawodowego w formie opracowania Indywidualnych Planów Działania, realizacji poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy w ramach projektu „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla biernych zawodowo niepełnosprawnych mieszkańców woj. lubuskiego z grupy NEET w wieku 15- 29 l.”.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Termin składania ofert upływa 01 czerwca 2016 r.

 

Rozeznanie rynku - doradztwo zaw.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Informacje nt. doświadczenia oferenta

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

 

Szczegółowych informacji udziela:

Joanna Sokolnicka - Kierownik Projektu
tel. +48 666 012 538
j.sokolnicka@kontraktor.biz.pl

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl