Zaproszenie do składania ofert - usługi szkoleniowe

2016-08-16

CLAR SYSTEM S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym realizacji usług szkoleniowych w ramach projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego”, realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Rozeznanie rynku - realizacja usług szkoleniowych

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - wykaz doświadczenia trenera

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Załącznik nr 5 - informacje nt. kwalifikacji

 

Termin składania ofert upływa 23 sierpnia 2016 r. o godz. 16.00

 

Szczegółowych informacji udziela:
p. Katarzyna Ungeheuer
tel. +48 882 042 781
e-mail: malopolskie@kontraktor.biz.pl

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl