Zaproszenie do składania ofert – usługi szkoleniowe, woj. lubuskie

2016-09-27

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku dotyczące realizacji usług szkoleniowych w ramach projektu „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla biernych zawodowo niepełnosprawnych mieszkańców woj. lubuskiego z grupy NEET w wieku 15- 29 l.”

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Termin składania ofert upływa 04 października 2016 r.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Rozeznanie rynku – ogłoszenie

2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta

4. Załącznik nr 3 - wykaz doświadczenia trenera

5. Załącznik nr 4 - wzór umowy

6. Załącznik nr 5 - wytyczne dot. kwalifikacji

 

Szczegółowych informacji udziela:

Monika Bednarek
tel. 600 053 144
email: m.bednarek@clarsystem.pl

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl