Zapytanie ofertowe - usługi szkoleniowe, woj. dolnośląskie

2016-09-19

Zapraszamy do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 3/2016 dotyczące realizacji szkoleń/kursów dla zawodu Specjalista ds. kadr w ramach projektu „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych z kategorii NEET w woj. dolnośląskim”.

Termin składania ofert upływa 30 września 2016 r.

 

Szczegółowe informacje:

Zapytanie ofertowe - specjalista ds. kadr

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta

Załącznik nr 3 - wykaz doświadczenia oferenta

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Załącznik nr 5 - informacje nt. kwalifikacji

Pytania i wyjaśnienia zamawiającego_20160920

 

Wyniki zapytania ofertowego:

Informujemy, że w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 3/2016 nie została złożona żadna oferta. Poniżej zamieszczamy protokół z wyboru ofert.

Protokół z wyboru ofert - zapytanie ofertowe 3/2016

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl