O projektach


O projektach

Od 2013 roku wspólnie z naszymi partnerami bierzemy udział w realizacji projektów aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizując projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich dążymy do tego by osiągnąć te same cele co w działalności biznesowej – łączymy potencjalnych pracowników z ich przyszłymi pracodawcami. Nasz system pracy z osobami poszukującymi zatrudnienia opiera się na trzech elementach:

  • identyfikacja potrzeb, możliwości i ograniczeń każdego uczestnika w kontekście jego rozwoju zawodowego,
  • znalezienie dla uczestnika optymalnego miejsca pracy,
  • wyposażenie uczestnika w wiedzę, kompetencje i doświadczenie zawodowe niezbędne do podjęcia pracy na danym stanowisku.

Dysponujemy zespołem profesjonalnych project managerów posiadających wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu realizacją projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich oraz szeroką kadrą ekspertów, którzy dbają o wysoką jakość merytoryczną prowadzonych przez nas działań.

Współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami biznesowymi oraz z organizacjami pozarządowymi, co pozwala zapewnić wysoką jakość wsparcia udzielanego uczestnikom.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi projektami!

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl