Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Łukasz Łysenko

adres e-mail: iod@kontraktor.biz.pl

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl