Wyślij CV

Rekrutację prowadzimy przez cały rok w zależności od aktualnych potrzeb. Stale współpracujemy z klientami posiadającymi oddziały na terenie całego kraju, w związku z czym poszukujemy potencjalnych pracowników w różnych regionach Polski.

Proces rekrutacji składa się z kilku etapów, w trakcie których korzystamy z różnych narzędzi rekrutacyjnych:

1 Analiza życiorysów i listów motywacyjnych

Jeśli chciałbyś aby Twoja aplikacja znalazła się w naszej bazie kandydatów lub jesteś zainteresowany pracą czy praktyką na jednym z oferowanych przez nas stanowisk, zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdującego się na naszej stronie oraz załączenia CV i listu motywacyjnego. Twoje dokumenty trafią do naszych pracowników zajmujących się rekrutacją.

Analizując nadesłane dokumenty zwracamy szczególną uwagę na spójność kwalifikacji kandydata z naszymi oczekiwaniami i potrzebami naszych Klientów. Jest więc istotne abyś zwrócił uwagę na zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych informacji na temat Twojego doświadczenia zawodowego oraz zakresu obowiązków i zadań wykonywanych na poprzednich stanowiskach pracy.

2 Rozmowa kwalifikacyjna

Wybrane na podstawie analizy aplikacji osoby zapraszamy do kolejnego etapu, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowy rekrutacyjne, oprócz oceny kwalifikacji kandydata i poznania jego predyspozycji osobowościowych, mają na celu zapoznanie kandydata z konkretną ofertą pracy, profilem potencjalnego pracodawcy, jego wartości czy kultury organizacyjnej. Dla kandydata rozmowa kwalifikacyjna to możliwość zdobycia interesujących informacji o wolnym stanowisku pracy.

3 Analiza testów, Assessment Centre.

Na tym etapie procesu rekrutacyjnego wykorzystujemy testy językowe, próbki pracy. W przypadku prowadzenia rekrutacji na stanowiska menedżerskie prowadzimy również sesje Assessment.

4 Rozmowa z przyszłym przełożonym.

Ostatecznego wyboru dokonuje przedstawiciel naszego Klienta, zazwyczaj będący Twoim przyszłym przełożonym. Zarekomendowani kandydaci zapraszani są na spotkanie, na którym przedstawiana jest im oferta pracy.

Dbamy o to, aby każdy kandydat uczestniczący w rekrutacji do naszej firmy otrzymał od nas informację o wynikach procesu i ostatecznej decyzji.

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Kontraktor Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Sienkiewicza 22, 60-818, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000423039, e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl, nr tel. +48 61/ 66 01 380. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.
Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl